Liczba gości: 1775
Data wszczęcia postępowania: 2014-08-07
Zamawiający: GDDKiA Oddział Zielona Góra Rejon Gorzów Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kostrzyńska 4a
tel./fax 95 7228 446, 95 7223 809
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż samochodów służbowych z podziałem na dwa zadania
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż samochodów służbowych z podziałem na dwa zadania
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z11-2713-1/2014
Termin realizacji: 3 dni od podpisania umowy
Wadium: zadanie nr 1 -90,00 zł brutto
zadanie nr 2 - 264,45 zł brutto
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% najniższa zaoferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): umieszczona na stronie internetowej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jakub Jędrzejak
Miejsce składania ofert: GDDKiA Rejon Gorzów Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kostrzyńska 4a
pokój nr 23
do dnia 26.08.2014 do godziny 11:45
Informacja o zebraniu wykonawców: nie dotyczy
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ: nie dotyczy
Liczba otrzymanych ofert: nie wpłynęła żadna oferta
jjedrzejak@gddkia.gov.pl drukuj