Liczba gości: 1553
Data wszczęcia postępowania: 2015-03-19
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Słubicach
ul. Krótka 7
69-100 Słubice
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż auta służbowego marki Fiat Seicento 0.9 KAT, rok produkcji 1998
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż auta służbowego marki Fiat Seicento 0.9 KAT, rok produkcji 1998
Numer przetargu: O/ZG.Z-13.2416.1.rr.2015
Termin realizacji: do 03.04.2015r.
Wadium: 10 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Tak
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Rafał Rutkowski
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Słubicach
ul. Krótka 7
69-100 Słubice
03.04.2015r. do godz. 11:45 pokój nr 11
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Data udzielenia zamówienia: Zamówienia nie udzielono
Liczba otrzymanych ofert: Brak ofert
Oferta z najniższą ceną: -
Oferta z najwyższa ceną: -
rarutkowski@gddkia.gov.pl drukuj