Liczba gości: 1414
Data wszczęcia postępowania: 2015-04-22
Zamawiający: GDDKIA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach, ul.Wapienna 4, 68-200 Żary
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego mieszanego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg krajowych nr 12 i 18 z podziałem na zadania i części ze względu na lokalizację złożonego drewna
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego mieszanego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg krajowych nr 12 i 18 z podziałem na zadania i części ze względu na lokalizację złożonego drewna:
Zadanie nr 1.Część I. Obwód Drogowy w Żarach w ilości 84,87 m3
Zadanie nr 1.Część II Obwód Drogowy w Żarach w ilości 39,195m3
Zadanie nr 2.Obwód Drogowy w Trzebielu w ilości 22,65m3
Numer przetargu: O/ZG.Z-14.2415.01a.lz.2015
Termin realizacji: 7 dni od podpisania umowy
Wadium: Zadanie nr 1.Część I. Obwód Drogowy w Żarach w ilości 84,87 m3 - 300,00 złotych
Zadanie nr 1.Część II Obwód Drogowy w Żarach w ilości 39,195m - 200,00 złotych
Zadanie nr 2.Obwód Drogowy w Trzebielu w ilości 22,65m3 - 150,00 złotych
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Tak
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pan Jacek Duda - Obwód Drogowy w Żarach tel. 691782468
Pan Marian Michalski - Obwód Drogowy w Trzebielu tel. 605410216
Pani Lucyna Źrebiec - sprawy merytoryczne tel. 683634012
Termin składania ofert: 2015-05-12 14:00:00
Miejsce składania ofert: GDDKIA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach, ul.Wapienna 4, 68-200 Żary,
sekretariat - pokoj nr 21 do dnia 12.05.2015r. do godziny 14:00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: -
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Brak ofert
    Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zamówienia nie udzielono
    Liczba otrzymanych ofert: Brak
    lzrebiec@gddkia.gov.pl drukuj