Liczba gości: 1544
Data wszczęcia postępowania: 2015-05-25
Zamawiający: GDDKIA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach, ul.Wapienna 4, 68-200 Żary
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego mieszanego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg krajowych nr 12 i 18 z podziałem na zadania i części ze względu na lokalizację złożonego drewna
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego mieszanego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg krajowych nr 12 i 18 z podziałem na zadania i części ze względu na lokalizację złożonego drewna:
Zadanie nr 1.Część I Obwód Drogowy w Żarach w ilości 29,08 m3
Zadanie nr 1.Część II Obwód Drogowy w Żarach w ilości 28,60m3
Zadanie nr 1.Część III Obwód Drogowy w Żarach w ilości 27,10m3
Zadanie nr 1.Część IV Obwód Drogowy w Żarach w ilości 15,60m3
Zadanie nr 1.Część V Obwód Drogowy w Żarach w ilości 23,595m3
Zadanie nr 2. Obwód Drogowy w Trzebielu w ilości 22,65m3
Numer przetargu: O/ZG.Z-14.2415.01b.lz.2015
Termin realizacji: 7 dni od podpisania umowy
Wadium: Zadanie nr 1.Część I Obwód Drogowy w Żarach w ilości 29,08 m3 -100,00 złotych
Zadanie nr 1.Część II Obwód Drogowy w Żarach w ilości 28,60m3 - 100,00 złotych
Zadanie nr 1.Część III Obwód Drogowy w Żarach w ilości 27,10m3 - 100,00 złotych
Zadanie nr 1.Część IV Obwód Drogowy w Żarach w ilości 15,60m3 - 50, 00 złotych
Zadanie nr 1.Część V Obwód Drogowy w Żarach w ilości 23,595m3 -100,00 złotych
Zadanie nr 2. Obwód Drogowy w Trzebielu w ilości 22,65m3- 100,00 złotych
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Tak
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pan Jacek Duda - Obwód Drogowy w Żarach tel. 691782468
Pan Marian Michalski - Obwód Drogowy w Trzebielu tel. 605410216
Pani Lucyna Źrebiec - sprawy merytoryczne tel. 683634012
Termin składania ofert: 2015-06-11 14:00:00
Miejsce składania ofert: GDDKIA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach, ul.Wapienna 4, 68-200 Żary,
sekretariat - pokoj nr 21 do dnia 11.06.2015r. do godziny 14:00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: -
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zostały wybrane oferty z najwyższą ceną na: 1. Zadanie nr 1.Część III Obwód Drogowy w Żarach w ilości 27,10m3 2. Zadanie nr 1.Część IV Obwód Drogowy w Żarach w ilości 15,60m3 3. Zadanie nr 2. Obwód Drogowy w Trzebielu w ilości 22,65m3
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1. Piotr Zdrankowski ul.Dąbrowskiego 4, 68-200 Żary
  2. Tadeusz Róg ul.Tunelowa 7, 68-213 Lipinki Łużyckie
  3. Ryszard Kimczak Żarki Wielkie ul.Zwycięstwa 33, 68-210 Nowe Czaple
  Cena: 1. 1650,00
  2. 950,00
  3. 2050,00
  Data udzielenia zamówienia: 17.06.2015
  Liczba otrzymanych ofert: 3
  Oferta z najniższą ceną: 0
  Oferta z najwyższa ceną: Piotr Zdrankowski ul.Dąbrowskiego 4, 68-200 Żary - 1650,00 złotych
  Tadeusz Róg ul.Tunelowa 7, 68-213 Lipinki Łużyckie - 950,00 złotych
  Ryszard Kimczak Żarki Wielkie ul.Zwycięstwa 33, 68-210 Nowe Czaple 2050,00 złotych
  lzrebiec@gddkia.gov.pl drukuj