Liczba gości: 1353
Data wszczęcia postępowania: 2015-07-03
Zamawiający: GDDKIA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach, ul.Wapienna 4, 68-200 Żary
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi krajowej nr 18 z podziałem na części, złożonego na terenie Obwodu Drogowego w Trzebielu, przy ul.Tuplickiej 23
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego mieszanego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi krajowej nr 18 z podziałem na części
Część 1 Obwód Drogowy w Trzebielu w ilości 15,59 m3 - cena wywoławcza 2025,21 złotych
Część 2 Obwód Drogowy w Trzebielu w ilości 23,45 m3 - cena wywoławcza 3527,28 złotych
Część 3 Obwód Drogowy w Trzebielu w ilości 49,06 m3- cena wywoławcza 7037,92 złote
Numer przetargu: O/ZG.Z-14.2415.03.lz.2015
Termin realizacji: 30 dni od podpisania umowy
Wadium: Część 1 Obwód Drogowy w Trzebielu w ilości 15,59 m3 - 150,00 złotych
Część 2 Obwód Drogowy w Trzebielu w ilości 23,45m3 - 200,00 złotych
Część 3 Obwód Drogowy w Trzebielu w ilości 27,10m3 - 400,00 złotych
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Tak
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pan Marian Michalski - Obwód Drogowy w Trzebielu tel. 605410216
Pani Lucyna Źrebiec - sprawy merytoryczne tel. 683634012
Termin składania ofert: 2015-07-21 14:00:00
Miejsce składania ofert: GDDKIA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach, ul.Wapienna 4, 68-200 Żary,
sekretariat - pokoj nr 21 do dnia 21.07.2015r. do godziny 14:00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: -
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Brak ofert
    Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zamówienia nie udzielona
    Liczba otrzymanych ofert: Brak
    lzrebiec@gddkia.gov.pl drukuj