Liczba gości: 1304
Data wszczęcia postępowania: 2015-07-24
Przedmiot zamówienia: Renowacja i konserwacja eksponatów znajdujących się w ewidencji zabytków drogownictwa
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.9.2015.BGD.6
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Barbara Bator - sprawy merytoryczne tel.: 014 643-63-81
Maciej Łaciński - sprawy proceduralne tel.: 022 375-86-67, fax: 022 375-86-21
Termin składania ofert: 2015-08-10 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 00-874 Warszawa ul. Wronia 53
Kancelaria (parter) pokój 004
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
drukuj