Liczba gości: 1421
Data wszczęcia postępowania: 2015-07-30
Zamawiający: GDDKIA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach, ul.Wapienna 4, 68-200 Żary
Przedmiot zamówienia: Drugi przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi krajowej nr 18 z podziałem na części, złożonego na terenie Obwodu Drogowego w Trzebielu, przy ul.Tuplickiej 23
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego mieszanego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi krajowej nr 18 z podziałem na części
Część 1 Obwód Drogowy w Trzebielu w ilości 15,59 m3 - cena wywoławcza 1215,13 złotych
Część 2 Obwód Drogowy w Trzebielu w ilości 23,45 m3 - cena wywoławcza 2116,37 złotych
Część 3 Obwód Drogowy w Trzebielu w ilości 49,06 m3- cena wywoławcza 4222,75 złote
Numer przetargu: O/ZG.Z-14.2415.03a.lz.2015
Termin realizacji: 30 dni od podpisania umowy
Wadium: Część 1 Obwód Drogowy w Trzebielu w ilości 15,59 m3 - 100,00 złotych
Część 2 Obwód Drogowy w Trzebielu w ilości 23,45m3 - 150,00 złotych
Część 3 Obwód Drogowy w Trzebielu w ilości 49,06m3 - 250,00 złotych
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Tak
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pan Marian Michalski - Obwód Drogowy w Trzebielu tel. 605410216
Pani Lucyna Źrebiec - sprawy merytoryczne tel. 683634012
Termin składania ofert: 2015-08-26 14:00:00
Miejsce składania ofert: GDDKIA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach, ul.Wapienna 4, 68-200 Żary,
sekretariat - pokoj nr 21 do dnia 26.08.2015r. do godziny 14:00
Informacja o zebraniu wykonawców: 2
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: -
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Najwyższa cena
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mirosław Baugmarten, Sieniawa Żarska Kolonia 27, 68-213 Lipinki Łużyckie
  Marcin Buczkiewicz, Sieniawa Żarska 134, 68-213 Lipinki Łużyckie
  Cena: Część 1. Obwód Drogowy w Trzebielu w ilości 15,59 m3 - cena 1250,00
  Część 3. Obwód Drogowy w Trzebielu w ilości 49,06m3 - cena 4250,00
  Data udzielenia zamówienia: 27.08.2015r.
  Liczba otrzymanych ofert: 2
  Oferta z najwyższa ceną: Mirosław Baugmarten, Sieniawa Żarska Kolonia 27, 68-213 Lipinki Łużyckie - 1250,00 zł
  Marcin Buczkiewicz, Sieniawa Żarska 134, 68-213 Lipinki Łużyckie - 4250,00 zł
  lzrebiec@gddkia.gov.pl drukuj