Liczba gości: 1274
Data wszczęcia postępowania: 2015-08-21
Przedmiot zamówienia: Usługi prawnicze w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi i doradztwa prawnego dla GDDKiA.
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.21.2015.0
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Załączniki:
drukuj