Liczba gości: 1282
Data wszczęcia postępowania: 2015-11-26
Zamawiający: GDDKIA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach, ul.Wapienna 4, 68-200 Żary
Przedmiot zamówienia: Przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi krajowej nr 18 z podziałem na części, złożonego na terenie Obwodu Drogowego w Trzebielu, przy ul.Tuplickiej 23
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego mieszanego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi krajowej nr 18 z podziałem na części
Część 1 Obwód Drogowy w Trzebielu w ilości 8,72 m3 - cena wywoławcza 738,35 złotych
Część 2 Obwód Drogowy w Trzebielu w ilości 9,53m3 - cena wywoławcza 660,49 złotych
Część 3 Obwód Drogowy w Trzebielu w ilości 8,69 m3- cena wywoławcza 762,89 złotych
Numer przetargu: O/ZG.Z-14.2415.06a.lz.2015
Termin realizacji: 21 dni od podpisania umowy
Wadium: Część 1 Obwód Drogowy w Trzebielu w ilości 8,72 m3 - 50,00 złotych
Część 2 Obwód Drogowy w Trzebielu w ilości 9,53 m3 - 50,00 złotych
Część 3 Obwód Drogowy w Trzebielu w ilości 8,69m3 - 50,00 złotych
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Tak
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pan Łukasz Lisowski - Obwód Drogowy w Trzebielu tel. 605410194
Pani Lucyna Źrebiec - sprawy merytoryczne tel. 683634012
Termin składania ofert: 2015-12-10 14:00:00
Miejsce składania ofert: GDDKIA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach, ul.Wapienna 4, 68-200 Żary,
sekretariat - pokoj nr 21 do dnia 10.12.2015r. do godziny 14:00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: -
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Najwyższa cena
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1.Jan Marciniak ul.Żelazna 14, 68-200 Lubsko Część 1,
  2.Dariusz Michalski Sieniawa Żarskaul.Kolonia 27 Część 2
  3.Jan Marciniak ul.Żelazna 14, 68-200 Lubsko Część 3,
  Cena: 1.Część 1 - 780,00 zł
  2.Część 2 - 670,00 zł
  3.Część 3 - 800,00 zł
  Data udzielenia zamówienia: 14.12.2015
  Liczba otrzymanych ofert: 4
  Oferta z najniższą ceną: 1.Część 1 - 750,00 zł
  Oferta z najwyższa ceną: 1.Część 1 - 780,00 zł
  2.Część 2 - 670,00 zł
  3.Część 3 - 800,00 zł
  lzrebiec@gddkia.gov.pl drukuj