Liczba gości: 1487
Data wszczęcia postępowania: 2015-11-27
Zamawiający: GDDKIA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach, ul.Wapienna 4, 68-200 Żary
Przedmiot zamówienia: Przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi krajowej nr 12 i 27 z podziałem na części, złożonego na terenie Obwodu Drogowego w Żarach, przy ul. Serbskiej 65.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego mieszanego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi krajowej nr 12 27 z podziałem na części
Część 1 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 23,595 m3 - cena wywoławcza 1560,13 złotych
Część 2 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 21,50 m3 - cena wywoławcza 1037,20 złote
Część 3 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 19,68 m3- cena wywoławcza 953,11 złotych
Część 4 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 16,50m3- cena wywoławcza 812,94 złotych
Część 5 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 14,60m3- cena wywoławcza 897,79 złotych
Część 6 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 9,90m3 - cena wywoławcza 608,77 złote
Część 7 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 11,70m3 - cena wywoławcza 719,46 złote
Część 8 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 13,00m3 - cena wywoławcza 799,40 złotych Część 9 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 13,00m3 - cena wywoławcza 799,40 złotych
Numer przetargu: O/ZG.Z-14.2415.07a.lz.2015
Termin realizacji: 30 dni od podpisania umowy
Wadium: Część 1 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 23,595m3 - 100,00 złotych
Część 2 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 21,50m3 - 100,00 złotych
Część 3 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 19,68m3 - 100,00 złotych
Część 4 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 16,50m3 - 80,00 złotych
Część 5 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 14,60m3 - 100,00 złotych
Część 6 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 9,90m3 - 50,00 złotych
Część 7 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 11,70m3 - 50,00 złotych
Część 8 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 13,00m3 - 80,00 złotych
Część 9 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 13,00m3 - 80,00 złotych
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Tak
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pan Jacek Duda - Obwód Drogowy w Żarach tel. 691782468
Pani Lucyna Źrebiec - sprawy merytoryczne tel. 683634012
Termin składania ofert: 2015-12-14 14:00:00
Miejsce składania ofert: GDDKIA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach, ul.Wapienna 4, 68-200 Żary,
sekretariat - pokoj nr 21 do dnia 14.12.2015r. do godziny 14:00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: -
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wpłynęły cztery ofery na zakup drewna: dwie na Części 1 i dwie na Część 5 Najwyższa cena
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1.Ryszard Drzewiecki ul.Żarska 40, 68-212 Trzebiel Część 1
  2.Piotr Zdrankowski ul. Dąbrowskiego 4, 68-200 Żary Część 5
  Cena: 1. 1660,13
  2. 1052,00
  Data udzielenia zamówienia: 2015-12-15
  Liczba otrzymanych ofert: 4
  Oferta z najniższą ceną: 1. Część 1, 1600,13
  2. Część 5, 950,00
  Oferta z najwyższa ceną: 1. Część 1, 1660,13
  2. Część 5, 1052,00
  lzrebiec@gddkia.gov.pl drukuj