Liczba gości: 1401
Data wszczęcia postępowania: 2015-12-31
Zamawiający: GDDKIA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach, ul.Wapienna 4, 68-200 Żary
Przedmiot zamówienia: Przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi krajowej nr 12 i 27 z podziałem na części, złożonego na terenie Obwodu Drogowego w Żarach, przy ul. Serbskiej 65.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego mieszanego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi krajowej nr 12 27 z podziałem na części
Część 2 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 21,50 m3 - cena wywoławcza 1037,20 złote
Część 3 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 19,68 m3- cena wywoławcza 953,11 złotych
Część 4 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 16,50m3- cena wywoławcza 812,94 złotych
Część 6 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 9,90m3 - cena wywoławcza 608,77 złote
Część 7 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 11,70m3 - cena wywoławcza 719,46 złote
Część 8 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 13,00m3 - cena wywoławcza 799,40 złotych Część 9 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 13,00m3 - cena wywoławcza 799,40 złotych
Numer przetargu: O/ZG.Z-14.2415.07b.lz.2015
Termin realizacji: 30 dni od podpisania umowy
Wadium: Część 2 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 21,50m3 - 100,00 złotych
Część 3 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 19,68m3 - 100,00 złotych
Część 4 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 16,50m3 - 80,00 złotych
Część 6 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 9,90m3 - 50,00 złotych
Część 7 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 11,70m3 - 50,00 złotych
Część 8 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 13,00m3 - 80,00 złotych
Część 9 Obwód Drogowy w Żarach w ilości 13,00m3 - 80,00 złotych
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Tak
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pan Jacek Duda - Obwód Drogowy w Żarach tel. 691782468
Pani Lucyna Źrebiec - sprawy merytoryczne tel. 683634012
Termin składania ofert: 2016-01-14 14:00:00
Miejsce składania ofert: GDDKIA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach, ul.Wapienna 4, 68-200 Żary,
sekretariat - pokoj nr 21 do dnia 14.01.2016r. do godziny 14:00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: -
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: najwyższa cena 100%
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1.Część nr 2, Część nr 3, Część nr 4, Część nr 7, Część nr 8 - Firma Handlowa OSKAR Tomasz Sokołowski, Siekierka Stara 47, 27-312 Chotcza
  2.Część nr 9 - Patryk Trojanowski, Lubanice 99, 68-200 Żary
  3.Część nr 6 - Waldemar Borzym, Lubanice 99, 68-200 Żary
  Cena: 1. Łączna kwota 5852,00 złotych;
  2. Cena 1000,00 złotych
  3. Cena 810,00 złotych
  Data udzielenia zamówienia: 18.01.2016
  Liczba otrzymanych ofert: 15
  Oferta z najniższą ceną: Część nr 6 - 693,00 zlotych
  Część nr 8 - 842,00 zlotych
  Część nr 9 - 843,00 złotych
  Oferta z najwyższa ceną: jak wyżej
  lzrebiec@gddkia.gov.pl drukuj