Liczba gości: 1357
Data wszczęcia postępowania: 2016-01-07
Zamawiający: GDDKiA
Przedmiot zamówienia: Usługi prawnicze w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi i doradztwa prawnego dla GDDKiA
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.35.2015.0
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Załączniki:
drukuj