Liczba gości: 1314
Data wszczęcia postępowania: 2016-03-04
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Słubicach
ul. Krótka 7
69-100 Słubice
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuz dróg krajowych będących w utrzymaniu Rejonu w Słubicach w podziale na 3 zadania II przetarg
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuz dróg krajowych będących w utrzymaniu Rejonu w Słubicach w podziale na 3 zadania II przetarg
Numer przetargu: O/ZG.Z-13.2416.2.rr.2016
Termin realizacji: 30 dni
Wadium: Tak
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Tak
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Rafał Rutkowski
Termin składania ofert: 2016-03-18 11:45:00
Miejsce składania ofert: Rejon GDDKiA w Słubicach
ul. Krótka 7
69-100 Słubice pokój nr 11
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne BIOFOT ul. Lubańska 16 59-724 Osiecznica
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne BIOFOT
  ul. Lubańska 16
  59-724 Osiecznica
  Cena: Zadanie nr 1 - 2.970,00 zł
  Zadanie nr 2 - 420,00 zł
  Zadanie nr 3 - 970,00 zł
  Data udzielenia zamówienia: 18 marca 2016 roku
  Liczba otrzymanych ofert: Zadanie nr 1 - 2 oferty
  Pozostałe zadanie - 1 oferta
  Oferta z najniższą ceną: Zadanie nr 1
  Drewkom Ariel Remisz
  ul. Poznańska 31/2
  64-510 Wronki
  Oferta z najwyższa ceną: Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne BIOFOT
  ul. Lubańska 16
  59-724 Osiecznica
  rarutkowski@gddkia.gov.pl drukuj