Liczba gości: 1055
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
Rejon w Gorzowie Wlkp
66-400 Gorzów Wlkp ul. Kostrzyńska 4a
95 72 284-46 95 72 238-09
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych
Opis przedmiotu zamówienia: Zbycie drewna
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z11-418K/ 02/2010
Termin realizacji: nie dotyczy
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: nie dotyczy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): nie dotyczy
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Barbara Konieczna
Miejsce składania ofert: GDDKiA Rejon w Gorzowie Wlkp
66-400 Gorzów Wlkp
ul. Kostrzyńska 4a
pokój nr 27
w terminie do 18.05.2010 do godz 9.00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1.Sprzedaż drewna OD Gorzów WLkp-Wyrób Galanterii Drewnianej i Opakowań 66-446 Deszczno 112 2.Sprzedaż drewna OD Skwierzyna -Artur Kubaszewski ul. Niepodległości 3B/1 66-440 Skwierzyna
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1.Wyrób Galanterii Drewnianej i Opakowań Helena Juszczak 66-446 Deszczno 112
  2.Artur Kubaszewski ul. Niepodległości 3B/1
  66-440 Skwierzyna
  Cena: 1. 433.86 zl brutto
  2. 373.68 zł brutto
  Data udzielenia zamówienia: 23.06.2010
  Liczba otrzymanych ofert: 2
  Oferta z najwyższa ceną: 1. 433.86 zł brutto drewno OD Gorzów Wlkp
  2. 373.68 zł brutto drewno OD Skwierzyna
  przetargi@zielona-gora.gddkia.gov.pl drukuj