Liczba gości: 9002
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku;
Adres: ul. Budowlanych 70;
Tel. 58 342 68 10; fax 58 342 68 13 ;
Przedmiot zamówienia: „ŚWIADCZENIE USŁUG OŚWIETLENIA CZTERECH WĘZŁÓW DROGOWYCH W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR S6 OBWODOWEJ TRÓJMIASTA URZĄDZENIAMI OŚWIETLENIA BĘDĄCYMI WŁASNOŚCIĄ „ENERGA” OŚWIETLENIE Sp. z o.o. SOPOT WRAZ Z DYSTRYBUCJĄ I DOSTAWĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO TYCH URZĄDZEŃ”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług oświetlenia czterech węzłów drogowych (Gdynia Chylonia, Gdynia Wielki Kack, Gdańsk Lotnisko, Gdańsk Orunia) w ciągu drogi krajowej nr S6 Obwodowej Trójmiasta, w zakresie utrzymania urządzeń oświetleniowych – 201 szt. opraw oświetleniowych wraz z dystrybucją i dostawą energii elektrycznej.
Numer przetargu: O.Gd.Z-12.2413.11.2016
Termin realizacji: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług w terminie od dnia 01.05.2016 r. do dnia 30.04.2019 r.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: W trakcie negocjacji Strony nie doszły do porozumienia co do zasad wykonywania usługi oświetlenia i okresu trwania umowy.
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj