Liczba gości: 742
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-14
Zamawiający: GDDKiA Oddział Zielona Góra Rejon w Gorzowie Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax 95 72 238 09 95 72 284 46
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych nr 22 i 24
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych nr 22 i 24
Numer przetargu: O/ZG.Z-11.2415.02.bk.2016
Termin realizacji: 30 dni od dnia podpisania umowy
Wadium: część nr 1 - 6.00 zł
część nr 2 - 2000.00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100 % najwyższa zaoferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): do kupienia w Rejonie w Gorzowie Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
do pobrania na stronie internetowej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Barbara Konieczna
Termin składania ofert: 2016-04-29 08:45:00
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział Zielona Góra Rejon w Gorzowie Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
66-400 Gorzów Wlkp. pokój nr 21 do dnia 29.04.2016 do godz.8 45
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Do dnia 29.04.2016 do godz. 9:00 nie wpłynęła żadna oferta
Liczba otrzymanych ofert: Do dnia 29.04.2016 do godz. 9:00 nie wpłynęła żadna oferta
bkonieczna@gddkia.gov.pl drukuj