Liczba gości: 1020
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
Przedmiot zamówienia: SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSIEROKOPIAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, PLOTERÓW I FAKSÓW DLA GDDKIA
Numer przetargu: DPR.DPR.2.2414.4.2016.1
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach procedury: Maciej Łaciński tel. 22 375 86 67, faks: 22 375 86 21
w sprawach przedmiotu zamówienia: Romuald Tokarski tel. 22 375 86 66
Termin składania wniosków: 2016-04-25 11:00:00
Miejsce składania wniosków: Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53, w Kancelarii, parter, pokój nr 004 w terminie do dnia 25 kwietnia 2016 roku, do godziny 11.00
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
mlacinski@gddkia.gov.pl drukuj