Liczba gości: 600
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-05
Zamawiający: GDDKiA
Przedmiot zamówienia: Pielęgnacja terenów zielonych w siedzibie Zespołu Obsługi Szkoleń i Konferencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Józefowie.
Opis przedmiotu zamówienia: Pielęgnacja terenów zielonych obszaru o powierzchni 1,68 ha, który położony jest
w Józefowie przy Alei Drogowców 1, w odległości 25 km od centrum Warszawy.
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.3.2016.BOA.6
Termin realizacji: Usługi objęte zamówieniem wykonywane będą nie dłużej niż 14 miesięcy w okresach: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2016 roku oraz od 01.04.2017 do dnia 31.10.2017 roku.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zenon Grabarczyk tel. 22 375-89-33
Elżbieta Hadaś tel. 22 789-37-10
Termin składania ofert: 2016-04-15 11:00:00
Miejsce składania ofert: W siedzibie GDDKiA w (00-874) Warszawie ul. Wronia 53, w Kancelarii, parter,
pokój nr 004; do dnia 15 kwietnia 2016 r. do godziny 11.00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
zgrabarczyk@gddkia.gov.pl drukuj