Liczba gości: 7262
Data wszczęcia postępowania: 2016-06-16
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego na:
Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKIA Oddział w Gdańsku - roboty remontowe
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie prac budowlanych na wybranych elementach obiektów mostowych znajdujących się na obszarze Rejonów Dróg w: Gdańsku, Kościerzynie, Słupsku i Tczewie:
Zakres robót obejmuje w szczególności wykonanie:
a) Nawierzchnio-izolacji na górnych powierzchniach wskazanych kap chodnikowych,
b) Reprofilacji ubytków w elementach żelbetowych zaprawą PCC,
c) Renowacji powłok antykorozyjnych elementów stalowych,
d) Renowacji powłok ochronnych elementów betonowych,
Wypełnienie szczelin silikonową masą uszczelniającą
Numer przetargu: O.Gd.Z-4.2412.7.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: 80 dni od dnia podpisania umowy.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wskazuje do kontaktowania się z Wykonawcą następującą osobę: Marcin Warecki – St. Specjalista w Wydziale Mostów
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PUT „ALKOR” Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 12-16, 81-759 Sopot
Cena: Cena umowna netto: 254 310,00 zł
Podatek VAT 23%: 58 491,30 zł
Cena umowna brutto: 312 801,30 zł
Data udzielenia zamówienia: 12.07.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: Cena umowna netto: 254 310,00 zł
Podatek VAT 23%: 58 491,30 zł
Cena umowna brutto: 312 801,30 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl drukuj