Liczba gości: 4166
Data wszczęcia postępowania: 2016-07-25
Zamawiający: GDDKiA 00-871 Warszawa ul. Wronia 53
Przedmiot zamówienia: UWAGA: zmiana terminu składania ofert - nowy termin:12 września 2016 r. (godziny składania i otwarcia ofert bez zmian)
ŚWIADCZENIE USŁUGI MAINTENANCE SAP ENTERPRISE SUPPORT DLA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SAP UŻYTKOWANEGO W GDDKIA
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi maintenance SAP Enterprise Support dla zintegrowanego systemu informatycznego SAP użytkowanego w GDDKiA od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.18.2016.DII
Wadium: Wadium w wysokości 25.000,00 PLN
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ będzie dostępna od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Dariusz Zdrojewski (022) 375 88 51; Maciej Łaciński (022) 375 86 67
Termin składania ofert: 2016-09-06 11:00:00
Miejsce składania ofert: GDDKiA w Warszawie ul. Wronia 53, w Kancelarii, I piętro, pokój nr 004
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
drukuj