Liczba gości: 1860
Data wszczęcia postępowania: 2016-07-27
Zamawiający: GDDKiA 00-871 Warszawa ul. Wronia 53
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług doradczych o charakterze technicznym w Krajowym Systemie Poboru Opłat oraz w projektach drogowych - zamówienie uzupełniające
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.19.2016.DZR
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
drukuj