Liczba gości: 1293
Data wszczęcia postępowania: 0000-00-00
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz na etapie wdrożenia nowego Krajowego Sytemu Poboru Opłat dla pojazdów ciężkich i lekkich, zwanego dalej „NKSPO”.
Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowe informacje na stronie BIP pod linkiem:

http://gddkia.bip.gov.pl/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi/uslugi-doradcze-o-charakterze-prawnym.html
Numer przetargu: DPR.DPR-1.2413.9.2017.DZR.30
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w terminie do 17.03.2017 r. do godz. 11:00.
Adres:
Siedziba Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53, Kancelaria, parter, pokój nr 005.
Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury:
drukuj