Liczba gości: 673
Data wszczęcia postępowania: 2017-03-06
Przedmiot zamówienia: Usługi w zakresie ochrony mienia w Zespole Obsługi Szkoleń i Konferencji
w Józefowie, administrowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowe informacje na stronie BIP

http://gddkia.bip.gov.pl/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi/ochrona-mienia-w-zespole-obslugi-szkolen-i-konferencji-w-jozefowie.html
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.10.2017.BDG.3
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja Ochrony WARTA Sp. z o.o. ul. Sieradzka 6, 98-290 Warta
Data udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielono w dniu 29 marca 2017 r.
drukuj