Liczba gości: 775
Data wszczęcia postępowania: 2017-04-24
Przedmiot zamówienia: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - USŁUGI W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW I NAPRAW BIEŻĄCYCH SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI CENTRALI GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Opis przedmiotu zamówienia: USŁUGI W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW I NAPRAW BIEŻĄCYCH SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI CENTRALI GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.2.2017.BDG.10a
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Zgodnie z SIWZ
Termin składania ofert: 2017-05-10 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
drukuj