Liczba gości: 695
Data wszczęcia postępowania: 2017-04-24
Przedmiot zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie w dniu 29 września 2017 r. jednodniowego Kongresu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz przygotowanie koncepcji organizacji Kongresu.
Postępowanie unieważnione
Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowe informacje na stronie BIP GDDKiA
http://gddkia.bip.gov.pl/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi/organizacja-i-przeprowadzenie-kongresu-gddkia.html
Numer przetargu: DPR.DPR.2.2413.13.2017.BDG.1a
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie zostało unieważnione w dniu 17 maja 2017 r., bliższe informacje zostały zawarte na BIP
drukuj