Liczba gości: 960
Data wszczęcia postępowania: 2017-05-19
Przedmiot zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie w dniu 29 września 2017 r. jednodniowego Kongresu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz przygotowanie koncepcji organizacji Kongresu
Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowe informacje na stronie BIP GDDKiA
http://gddkia.bip.gov.pl/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi/89638_organizacja-i-przeprowadzenie-kongresu-gddkia.html
Numer przetargu: DPR.DPR.2.2413.13.2017.BDG.1a
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury:
drukuj