Liczba gości: 644
Data wszczęcia postępowania: 2017-06-09
Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych – tonerów, tuszy, bębnów do drukarek komputerowych, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów.
Opis przedmiotu zamówienia: 30125120-8 Toner do fotokopiarek;
30192113-6 Wkłady drukujące;
30124300-7 Bębny do maszyn biurowych;
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.20.2017.BDG.5
Termin realizacji: 24 miesiące
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena: 60%
Jakość: 30 %
Termin dostawy: 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: 1) w sprawach przedmiotu zamówienia: p. Łukasz Kowalczyk (022) 375 89 22.
2) w sprawach procedury: p. Marcin Stedler, tel.: (022) 375 88 01, faks: (022) 375 89 64, e-mail: mastedler@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-06-21 11:00:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53,
Kancelaria, parter, pokój nr 004.
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
mastedler@gddkia.gov.pl drukuj