Liczba gości: 801
Data wszczęcia postępowania: 2017-06-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wzmocnienie konstrukcji budynku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stanowiącego siedzibę Zespołu Historii Drogownictwa w Szczucinie (33-230) ul. 1 Maja 39
Opis przedmiotu zamówienia: Wzmocnienie konstrukcji budynku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stanowiącego siedzibę Zespołu Historii Drogownictwa w Szczucinie (33-230) ul. 1 Maja 39
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2412.18.2017.BDG.1
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Bartłomiej Siudak
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Załączniki:
bsiudak@gddkia.gov.pl drukuj