Liczba gości: 1381
Data wszczęcia postępowania: 2018-03-22
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA WYPOSAŻENIA HOTELOWEGO I KONFERENCYJNEGO DO GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD – ZESPOŁU OBSŁUGI SZKOLEŃ I KONFERENCJI W JÓZEFOWIE K/OTWOCKA
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia wnętrz Zespołu Obsługi Szkoleń i Konferencji przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zlokalizowanego w Józefowie (05-420) przy al. Drogowców 1. Wykaz wyposażenia objętego zamówieniem zawarty jest w Tomie III (OPZ) SIWZ.
Numer przetargu: DPR.DPR.2.2414.5.2018.BDG.11
Termin realizacji: Wykonanie zamówienia w terminie do 70 dni od dnia podpisania umowy lub w terminie krótszym - zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie.
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Cena oferty (C) - 60 %
2. Termin realizacji zamówienia (T) – dostawy wraz z montażem - 20 %
3. Okres gwarancji (G) - 20 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl w zakładce: Zamówienia publiczne
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach procedury- Bartłomiej Siudak, tel. (022) 375 86 21, e-mail: przetargidpr2@gddkia.gov.pl
W sprawach merytorycznych- Zenon Grabarczyk, tel. 0-694-484-447, e-mail: zgrabarczyk@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-04-05 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53,
w Kancelarii, parter, pokój nr 004
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
przetargidpr2@gddkia.gov.pl drukuj