Liczba gości: 873
Data wszczęcia postępowania: 2018-12-06
Przedmiot zamówienia: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA: „REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 27 NA ODCINKU ŚWIDNICA-ZIELONA GÓRA OD KM 57+360 DO KM 59+095”
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.18.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 92076
Termin składania ofert: 2019-01-15 09:45:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj