Liczba gości: 857
Data wszczęcia postępowania: 2018-12-10
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej na wzmocnienie drogi krajowej nr 92
w podziale na 3 części:
Część nr 1: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Węzeł Rzepin – Boczów od km 0+651 do km 2+320
Część nr 2: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Stok-Bucze
od km 30+961 do km 34+150
Część nr 3: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Brójce-Lutol Suchy
od km 62+542 do km 65+059 oraz od km 65+507 do km 66+780
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.20.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 93755
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj