Liczba gości: 1725
Data wszczęcia postępowania: 2018-12-21
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W WARSZAWIE
UL. MIŃSKA 25
03 – 808 WARSZAWA
Przedmiot zamówienia: Opracowanie elementów koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Poszerzenie autostrady A2 na odcinku
granica województw łódzkiego i mazowieckiego – węzeł „Konotopa” (bez węzła)
o dodatkowe pasy ruchu”
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.83.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 95160
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj