Liczba gości: 1659
Data wszczęcia postępowania: 2018-12-21
Przedmiot zamówienia: Wykonanie analizy technicznej z elementami koncepcji dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania: „Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł „Łódź Północ” (bez węzła) – granica województw łódzkiego i mazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu.”
Numer przetargu: O.Ł.D3.2413.21.2018.vk
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 94905
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj