Liczba gości: 895
Data wszczęcia postępowania: 2019-01-23
Przedmiot zamówienia: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA z podziałem na 3 części.
Część nr 1: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta.
Zadanie 1: węzeł Bożepole Wielkie (z węzłem) – węzeł Luzino (z węzłem),
w tym:
Odcinek 1: miejscowość Strzebielino (3 stanowiska o łącznej powierzchni 10 arów)
Odcinek 2: miejscowość Bożepole (15 stanowisk o łącznej powierzchni 609,5 ara)
Odcinek 3: miejscowość Luzino (9 stanowisk o łącznej powierzchni 143 ary)

Część nr 2: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta.
Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Gdynia Szemud (z węzłem) – 4 stanowiska o łącznej powierzchni 191 arów

Część nr 3: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta.
Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem),
w tym:
Odcinek 1: Szemud-Bojano (18 stanowisk o łącznej powierzchni 477,5 ara)
Odcinek 2: miejscowość Chwaszczyno (8 stanowisk o łącznej powierzchni 270 arów)
Numer przetargu: O.GD.I-2.2413.2.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 99045
Termin składania ofert: 2019-02-26 11:00:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dla Części nr 1:
Wykonawca - Spółki:
1) APB THOR Spółka z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, przy ul. Reymonta 21, 62-200 Gniezno (Lider Konsorcjum);
2)Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Rubież 46, 61-612 Poznań (Partner Konsorcjum);
3)Alina Jaszewska prowadząca działalność pod nazwą Alina Jaszewska Pracownia Archeologiczno – Konserwatorska z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Ceramiczna 2, 65-954 Zielona Góra (Partner Konsorcjum);
działające łącznie w ramach Konsorcjum.

Dla Części nr 2:
Wykonawca - Spółki:
1)Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Rubież 46, 61-612 Poznań (Lider Konsorcjum);
2)Alina Jaszewska prowadząca działalność pod nazwą Alina Jaszewska Pracownia Archeologiczno – Konserwatorska z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Ceramiczna 2, 65-954 Zielona Góra (Partner Konsorcjum);
3)APB THOR Spółka z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, przy ul. Reymonta 21, 62-200 Gniezno (Partner Konsorcjum);
działające łącznie w ramach Konsorcjum.

Dla Części nr 3:
Weronika Bujnowicz-Zgodzińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Archeologiczna „Grandor” Weronika Bujnowicz-Zgodzińska z siedzibą w m. Sokolniki-Las, 95-039, ul. Różana 94
Cena: Dla Części nr 1:
Cena umowna brutto: 937 094,31 zł

Dla Części nr 2:
Cena umowna brutto: 302 274,01 zł

Dla Części nr 3:
Cena umowna brutto: 1 005 943,88 zł
Data udzielenia zamówienia: Dla Części nr 1: 19.06.2019 r.

Dla Części nr 2 i nr 3: 14.05.2019 r.
drukuj