Liczba gości: 1453
Data wszczęcia postępowania: 2019-03-04
Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 2 od km 11+860 do km 33+760
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.1.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 105395
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj