Liczba gości: 813
Data wszczęcia postępowania: 2019-03-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „KOMPLEKSOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROZBUDOWY DROGI KRAJOWEJ NR 25 NA ODCINKU CZŁUCHÓW - GRANICA WOJEWÓDZTWA WRAZ Z BUDOWĄ OBEJŚĆ MIEJSC. GLĘDOWO ORAZ JĘCZNIKI”
Numer przetargu: O.Gd.I-2.2413.04.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 106515
Termin składania ofert: 2019-04-11 11:00:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europrojekt Gdańsk S.A.,
ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk
Cena: 2 109 696,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 31.05.2019 r.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj