Liczba gości: 615
Data wszczęcia postępowania: 2019-05-31
Zamawiający: ZAMAWIAJĄCY
Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl Oddział w Gdańsku
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Regionalny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1 w Oddziale GDDKiA w Gdańsku i Olsztynie – drogi S6 i S7 oraz CZR Dworek”
Opis przedmiotu zamówienia: Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 120910.
Numer przetargu: O.Gd.Z-2.2410.1.2019
Termin składania ofert: 2019-10-17 11:00:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj