Liczba gości: 558
Data wszczęcia postępowania: 2019-06-19
Przedmiot zamówienia: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU GORZÓW WIELKOPOLSKI - STRZELCE KRAJEŃSKIE
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.6.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 124074
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj