Liczba gości: 312
Data wszczęcia postępowania: 2019-07-24
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „OBSŁUGA GENERALNEGO POMIARU RUCHU W 2020 ROKU NA DROGACH KRAJOWYCH GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU” z podziałem na 5 części zamówienia
Numer przetargu: O.GD.Z-2.2413.14.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 130491
Termin składania ofert: 2019-08-28 11:00:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Postępowanie unieważniono z pow: Część 1 - art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp
Część nr 3-5 - art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 2 - Eutra Krzysztof Rosiek, ul. Kasjopei 71, 01-934 Warszawa
Cena: 573 121,35 zł
Data udzielenia zamówienia: 08.11.2019 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 573 121,35 zł
Oferta z najwyższa ceną: 701 725,82 zł
drukuj