Liczba gości: 955
Data wszczęcia postępowania: 2019-08-09
Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi krajowej nr 20 na odcinku Korne – Kościerzyna w ramach Programu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim na DK 20 na odcinku Korne – Kościerzyna w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”
Numer przetargu: O.GD.KP-7.2412.15.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 133306
Termin składania ofert: 2019-09-11 11:00:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj