Liczba gości: 296
Data wszczęcia postępowania: 2019-09-09
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W ŁODZI W SEZONACH 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Numer przetargu: O.Ł.D3.2414.6.2019.jo
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 138037
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj