Liczba gości: 477
Data wszczęcia postępowania: 2019-09-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „OBSŁUGA GENERALNEGO POMIARU RUCHU W 2020 ROKU NA DROGACH KRAJOWYCH GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU” z podziałem na 4 części zamówienia
Numer przetargu: O.GD.Z-2.2413.18.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 141943
Termin składania ofert: 2019-10-31 11:00:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: OUTWORKING SA, ul. Langiewicza 2/10, 61-502 Poznań
Cena: Część nr 1 - 267 092,24 zł
Część nr 2 - 146 733,29 zł
Część nr 3 - 235 573,73 zł
Część nr 4 - 511 776,92 zł
Data udzielenia zamówienia: 30.12.2019 r.
drukuj