Liczba gości: 1226
Data wszczęcia postępowania: 2019-10-29
Przedmiot zamówienia: Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejony GDDKiA Oddział w Łodzi z podziałem na 2 części.
Numer przetargu: O.Ł.D3.2413.20.2019.ig
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem
https://gddkia.eb2b.com.pl/organizer-auctions.html pod numerem Id 147816
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj