Liczba gości: 255
Data wszczęcia postępowania: 2019-12-11
Przedmiot zamówienia: Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU ZBLEWO – STAROGARD GDAŃSKI”
Numer przetargu: O.Gd.I-1.2413.25.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 157584
Termin składania ofert: 2020-01-17 11:00:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przedmiotowe postępowanie przetargowe zostało unieważnione, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.
    drukuj