Liczba gości: 193
Data wszczęcia postępowania: 2019-12-19
Przedmiot zamówienia: Zarządzanie majątkiem oraz nadzór nad wywiązywaniem się użytkowników z zobowiązań w zakresie sprawności użytkowej obiektów instalacji i urządzeń wchodzących w skład majątku GDDKiA na terenie Centrum Zarządzania Ruchem i terenie przyległym.
Numer przetargu: O.Ł.D3.2413.21.2019.mr
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 165028
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj