Liczba gości: 1040
Data wszczęcia postępowania: 2020-04-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Głogowie
w latach 2020 – 2023 z podziałem na zadania.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Głogowie
w latach 2020 – 2023 z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Roboty w zakresie utrzymania nawierzchni bitumicznych,
Zadanie 2 – Roboty w zakresie utrzymania nawierzchni betonowych,
Zadanie 3 – Roboty w zakresie utrzymania oznakowania poziomego, pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
Zadanie 4 – Prace utrzymaniowe prowadzone w pasie drogowym,
Zadanie 5 – Utrzymanie urządzeń elektroenergetycznych, sygnalizacji oraz oświetlenia

Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem
https://gddkia.eb2b.com.pl/ pod numerem ID 177818.
Numer przetargu: O.WR.D-3.2412.39.2020
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Iwona Urbańczyk, tel. +48 71 33 47 388
Termin składania ofert: 2020-05-21 09:30:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj