Liczba gości: 433
Data wszczęcia postępowania: 2020-04-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Konserwacja, utrzymanie, przeglądy drogowych stacji meteorologicznych zlokalizowanych przy drogach krajowych na terenie województwa dolnośląskiego
Numer przetargu: O.WR.D-3.2413.42.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 177863
Termin składania ofert: 2020-05-15 09:30:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj