Liczba gości: 1013
Data wszczęcia postępowania: 2020-04-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie administrowanym przez GDDKiA O/Wrocław w podziale na części:
część 1 – Rejon w Głogowie, w latach 2020-2023
część 2 – Rejon w Kłodzku, w latach 2020-2023
część 3 – Rejon w Legnicy, w latach 2020-2023
część 4 – Rejon w Lubaniu, w latach 2020-2023
część 5 – Rejon w Oleśnicy, w latach 2020-2023
część 6 – Rejon w Wałbrzychu, w latach 2020-2023
część 7 – Rejon w Wołowie, w latach 2020-2022
część 8 – Rejon we Wrocławiu, w latach 2020-2023
Numer przetargu: O.WR.D-3.2412.49.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem ID 180299
Termin składania ofert: 2020-05-29 09:30:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj