Liczba gości: 677
Data wszczęcia postępowania: 2020-04-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej dla zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94” wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Numer przetargu: O.WR.D-3.2413.69.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 180938
Termin składania ofert: 2020-06-03 09:30:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj