Liczba gości: 395
Data wszczęcia postępowania: 2020-05-18
Zamawiający: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Dostawa – TONERY I TUSZE do urządzeń drukujących dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Numer przetargu: O.WR.D-3.2410.68.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 183711
Termin składania ofert: 2020-06-18 09:30:00
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj